Loading...
Editörlerimiz 2016-12-01T12:49:47+00:00

Editörlerimiz

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Managing Editor

Saliha Okur Gümrükçüoğlu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Baş Editör/Editor-in-Chief

Şule Albayrak (Marmara Üniversitesi)

Yardımcı Editör/Co-editor

Rabia Candan Öter (Kadın ve Demokrasi Derneği)

Zehra Zeynep Sadıkoğlu (Kadın ve Demokrasi Derneği)

Alan Editörleri/Associate Editors

Fatmanur Altun (Marmara Üniversitesi)

Afra Uysal (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Kevser Nur Üyümez (Aksaray Üniversitesi)