Loading...
KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 İçindekiler 2016-12-01T12:49:43+00:00

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi
Cilt 1 • Sayı 1 – İçindekiler

Editörden

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı
Participation of Women in Politics in Turkey within the Perspective of Gender Equality and Justice
Yrd. Doç. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ

Avrupa İçin Siyasi Enstrüman Olarak Müslüman Kadın İmajı
The Image of Muslim Women as Political Instrument for Europe
Prof. Dr. Ayşen GÜRCAN, Murat YİĞİT

Ailenin Karşıladığı Temel Psikolojik İhtiyaçlar
Basic Psychological Needs Satisfied by Family
Doç. Dr. Mustafa KOÇ

Çalışma Hayatında Kadınların Karşılaştıkları Sorunlar ve Cam Tavan Algıları: Kadın Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma
Problems of Women in the Workforce and their Attitudes towards Glass Roof Syndrome: An Examination Research of Female Teachers
Doç. Dr. Ayşe GÜNSEL, Selda KÖROĞLU, Latife DEMİRCİ

Adalet-Eşitlik Dikotomisi ve Toplumsal Bir Tip/Cinsiyet Olarak İlk Dönem İslam Toplumunda Kadın
Dichatomy Between Justice-Equality and Woman as a Social Character/Gender in Early Period of Islamic Society
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİREKUL

Toplumsal Cinsiyet Tablosunda Perspektifin Eşitlikten Adalete Kayışı -Dinî Referanslar Eşliğinde Bir Okuma Denemesi-
The Perspective Passing from Equality to Justice in Gender Framework -A Study Guided by Religious References-
Doç. Dr. Huriye MARTI

İslami Finans Kurumlarında Kadın Çalışanlara Yönelik Tutumun Cam Tavan Sendromu Bağlamında Analizi
The Analysis of the Attitudes towards Women in Islamic Financial Institutions in the Framework of Glass Ceiling Syndrome
Nurgül BAŞARAN, Doç. Dr. Elif NUROĞLU

Kitap Değerlendirmeleri/Book Reviews

Harem Years, The Memoirs Of An Egyptian Feminist (1879-1924)
Huda SHAARAWI
Tercüme, edisyon ve takdim: Margot BADRAN
Değerlendiren: Nurhayat KIZILKAN

Değişen Türkiye’de Kadın
Havva ÇAHA, E. Sare AYDIN YILMAZ, Ömer ÇAHA
Değerlendiren: Rabia ÖTER CANDAN

Dişil Dindarlık
Zehra YILMAZ
Değerlendiren: Zülal KIR ASANATUCİ

Yazarlara Notlar