Loading...
“Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi” Akışı Belli Oldu 2016-12-01T12:49:45+00:00

“Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi” Akışı Belli Oldu

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin kuruluş amaçlarına uygun olarak; kadın konusunda yeni fikirsel çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmak, kadın literatüründeki mevcut eksiklikleri tamamlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti konusuna dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 6 Mart 2015 tarihinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” Kongresi düzenlenmiştir. Kongrede sunulacak bildirilerle; ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna “toplumsal cinsiyet adaleti” kavramı çerçevesinde farklı bakış açıları getirilmesi planlanmaktadır. Bu sebeple, kongrede sunulmaya değer bulunan bildirilerin; alışıla gelmiş söylemlerin ötesinde, mevcut akademik yazında ağırlıklı olarak yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının kadın haklarını koruma noktasında geldiği durumu ve toplumsal cinsiyet meselesine eşitlik merkezli bakan egemen söylemin ötesinde, eşitliği içkin adalet merkezli bir yaklaşımın sağladığı imkan ve kısıtları da tartışmaya açmaktadır.

6 Mart 2015 “Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi” Program Akışı Belli Oldu

08:30-09:00 Kayıt
09:00-11:30 Açılış Töreni Tanıtım FilmiSayın Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz (KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

Vtr Gösterimi

Sayın İbrahim Çağlar (İTO, İstanbul Ticaret Odası Başkanı)

Sayın Yrd. Doç. Dr. Merve Kavakçı İslam (Üsküdar Üniversitesi, Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, 21. Dönem İstanbul Milletvekili)

Sayın Bekir Bozdağ (T.C. Adalet Bakanı)

11:30-11:45 Plaket Takdimi
11:45-12:00 Fotoğraf
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 I. OTURUM

SALON A Vtr Gösterimi 

Moderatör: Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Aşkın Asan, Avrasya Üniversitesi Rektörü

1. Nurgül Başaran, Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi, Doç. Dr. Elif Nuroğlu, Türk Alman Üniversitesi

İslami Finans Kurumlarında Kadın Çalışanlara Yönelik Tutumun Cam Tavan Sendromu Bağlamında Analizi

2. Doç. Dr. İrfan Kalaycı, İnönü Üniversitesi

Adaletin Cinsiyeti olur mu? Feminist Politik İktisat Açısından Üç Cevap

3. Ferhan Güloğlu, George Washington Üniversitesi

Fıtrat üzerine bir deneme: Beyaz feminizm ve İslam arasında Alternatif Müslüman Kadın Özneselliği

SALON B

Moderatör: Prof. Dr. Ömer Çaha, Yıldız Teknik Üniversitesi

1. Doç. Dr. Huriye Martı, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Adalet Kaybı mı? İslâmî Referanslar Bağlamında Bir Analiz Çalışması

2. Rabia Kalender İlhan, Bremen Üniversitesi

Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Göre Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavramının Adalet Temelinde Değerlendirilmesi

3. Prof. Dr. Hatice Arpaguş, Marmara Üniversitesi

Osmanlı Aydınları Perspektifinden Feminizm-Fıtrat Tartışmaları

14:30-14:45 Soru&Cevap
14:45-15:00 Çay&Kahve Molası
15:00-16:00 II. OTURUM

SALON A 

Vtr Gösterimi

Moderatör: Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Ankara Üniversitesi

1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Birekul, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Adalet-Eşitlik Dikotomisi ve Toplumsal Bir Tip/Cinsiyet Olarak İlk Dönem İslam Toplumunda Kadın

2. Yrd. Doç. Dr. Emel İştar, Düzce Üniversitesi

Çalışma Yaşamında Etik Bir Sorun: Kadınlara Yönelik Ayrımcılık

3. Prof. Dr. Ayşen Gürcan, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Neden Eşitlik Değil de Adalet

SALON B

Moderatör: Suheyb Öğüt, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Varlık ve Eşitlik

1. Öğr. Gör. Nuray Mercan, Dumlupınar Üniversitesi

Kendini Gerçekleştiren Kehanet Teorisi Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Adaletinin Sağlanması

2. Yrd. Doç. Dr. Zeynep Mesci, Eda Şentürk, Düzce Üniversitesi

Yönetici Kadınların Cinsiyet Adaletine Yönelik Algıları

3. İrfan Barut, Ankara Üniversitesi

Toplumsal Cinsiyet Adaleti Temelinde Türkiye Modernleşmesinin ve Feminizmin Sosyolojik Erozyonu

16:00-16:15 Soru&Cevap
16:15-16:30 Çay&Kahve Molası
16:30-17:30 III. OTURUM

SALON A 

Vtr Gösterimi

Moderatör: Prof. Dr. Aygün Attar, Giresun Üniversitesi Rektörü

Davetli Konuşmacı: Dr. Ülfet GörgülüDin İşleri Yüksek Kurulu

1. Hilal BarınSETA İnsan Hakları ve Hukuk Masası

Savaşın Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar Üzerindeki Etkisi: Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Hayatta Maruz Kaldıkları Ayrımcılıklar ve Çözüm Önerileri 

2. Dr. Ayşe Güç Işık, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

İslam, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Adaleti İslami bakış açısından bir kavramlaştırma denemesi

3. Yrd. Doç. Dr. Fatma Başar, Dumlupınar Üniversitesi, Doç. Dr. Nurdan Demirci, Marmara Üniversitesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet

SALON B

Moderatör: Dr. Ravza Kavakçı Kan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

1. Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Düzce Üniversitesi Rektörü, Yrd. Doç. Dr. Şule Ay, Doç. Dr. Ayla Keçeci, Düzce Üniversitesi

Yükseköğretimde Kadın Liderliği Eğitim ve Mentorluk Programına İlişkin Katılımcı Görüşleri ve Önerileri

2. Cansu Arısoy, Salford Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Toplumsal Cinsiyet Adaletsizliğine Karşı Yeni Medyanın Kullanımı ve Orta Doğu’da Kadının Yerinin Yeniden Tanımlanması 

3. Doç. Dr. Havva Alkan Bala, Selçuk Üniversitesi

Toplumsal Cinsiyet Adaleti Bağlamında Kentsel Mekanlarda Kadının Görünürlülüğü–Konya Örneği

17:30-17:45 Soru&Cevap
17:45-18:00 Kongre Sonuç Bildirisi
18:00 Kapanış