Loading...
Yayın İlkelerimiz 2016-12-01T12:49:50+00:00

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi

Genel İlkeler

 1. Yazarlar, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisinde yayımlanmasını istedikleri bilimsel çalışmalarını aşağıdaki e-posta adresine göndermelidirler:
  kadinarastirmalari@kadem.org.tr.
 2. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayınlanır.
 3. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisine gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 4. Yazılardaki düşünce, görüş, varsayım, tez ya da savlar yazarlarına aittir. Kadın ve Demokrasi Derneğini ve onun yayın organını bağlamaz.
 5. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.
 6. Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.
 7. Tüm yazılar, yazar(lar)ın kimliği saklı tutularak konunun uzmanı hakemlere gönderilir. Sürecin bu aşamasında iki hakeme gönderilen çalışma, değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise, yayına kabul edilir; aksi durumda ise reddedilir. Söz konusu çalışmaya dair değerlendirmelerin biri olumlu, diğeri olumsuz ise, üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu üçüncü değerlendirme çalışmanın kabulü veya reddi için belirleyici olur.

Yazım Kuralları

 1. Yazılar yayına uygun olarak hazırlanmış şekil ve tablolar ile birlikte elektronik olarak gönderilmelidir.
 2. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek yazılar, tercihen Times New Roman fontu ile tek satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalıdır. Yazıların uzunluğu makalelerde 4.000 ila 8.000 kelime, kitap tanıtımlarında ise 1-7 sayfa veya 500-2500 kelime arasında olmalıdır.
 3. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçede pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. İngilizce yazılarda ise Oxford English Dictionary veya ekleri örnek alınmalıdır.
 4. Yazılar başlık sayfası, ana metin, kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller, yazar notları ve yazışma adresi ile yazı Türkçe yazılmış ise İngilizce, İngilizce yazılmış ise Türkçe olarak genişletilmiş özet (Abstract) bölümlerini içermelidir. Yazarın makalesini hem Türkçe hem de İngilizce olarak göndermesi halinde yazısı iki dilde de yayımlanabilecektir.
  1. Başlık sayfası en fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığını, (kelimeler arasındaki boşluklar ile beraber en fazla 50 karakter), yazarların adı ve soyadı, ünvanı ve çalıştığı kurumu içermelidir.
  2. Türkçe ve İngilizce olmak üzere ‘Özet’ ve ‘Abstract’ başlıkları altında her iki dilde de 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetin her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır. Bunların altında ayrıca ‘Anahtar Kelimeler’ ve ‘Key Words’ başlıkları ile makale ile ilgili önemli anahatar kelimeler (en fazla 10 kelime) yazılmalıdır.
  3. Ana metin yeni bir sayfadan başlamalıdır.
  4. Metin içinde atıfta bulunulan kaynak ve şahıslar (Yazar soyadı, Yayın yılı, ve atıfta bulunu-lan sayfa numarası, (Brown, 2003: 23) şeklinde verilmelidir. Metinle ilgili ek bilgiler üst numaralarla verilmeli, metin sonundaki Notlar kısmında aynı numara ile eklenmelidir.
  5. Şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tablo ve figürlerin üzerinde yer almalı, kay-naklar ve figürlerle ilgili notlar ise alta yazılmalıdır.
  6. Tablolar metin içine konmayıp, her biri ayrı bir sayfaya yazılmalı, metin içindeki yeri marjin içinde belirtilmelidir.
  7. Makalede yer alması istenen resimler veya çizimler yayıma hazır şekilde gönderilmelidir. Resimler makalede yer alış sıralarına göre numaralandırılmalı, metin içindeki yerleri Resim 1, Resim 2 şeklinde parantez içinde gösterilmeli, resimlerin arkalarına ise resim numaraları, yazarın soyadı ve kısaca makale ismi yazılmalıdır. Ayrıca bunlara ait açıklamalar ayrı bir sayfada sıra ile belirtilmelidir. Resimler disket veya CD üzerinde TIFF formatında gönderilebilir.
  8. Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası parantez içinde ve sayfanın sağ tarafında yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi kısa olarak gösteriliyorsa, hakemlere verilmek üzere türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada gösterilmelidir.
  9. Metinde yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bır sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında şu sıraya göre verilmelidir: Yazar Soyadı Adı (Yayın yılı). Kitap ismi (italik harflerle) veya makale ismi, Dergi adı (italik harflerle) Basım yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları. Kitap isimleri Italik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı İtalik olarak yazılmalıdır. Ayrıca yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.Örnekler:
   Foucault M. (1979). Discipline and Punishment: The Birth of the Prison . Harmondsworth: Penguin Books.Van Dijk T. A. (2006). Discourse and Manipulation, Discourse and Society, 17 (2):359-383.

Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Hacker, D. (2004) “APA” A Pocket Style Manual.Boston, New York: Bedford/St. Martin’s:155-182.

 • Bu duyuruda belirtilen kurallara uymayan yazılar, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir. Yayın Kurulu tarafından yayımı uygun bulunmayan yazılar bir nüsha olarak varsa orijinal tablo ve figürleriyle birlikte yazara iade edilir.